Styrelseledarmöter
OrdförandeHans Westerholm 0457-450221
Vice ordförande Vakant  
Sekreterare Elna Johansson0763-747756
KassörBörje Johansson 0477-48144
Övriga ledamöterCurt Johansson
 Hans Johansson
 Kerstin Andersson
  Laila Lindberg
  Gösta Hedlund
  Lilian Svensson
  
SuppleanterTommy Hammar
 Peter Olsson
  Björn Svensson
  Tony Nilsson
  Ingvar Augustsson
   
Arkivarie Gunnar Olsson0456-14682
     
E-mail       kontakt@vannslatten.se