Hembygdsföreningens planerade aktiviteter 2018

Reservation för ändringar.

Fredagen 12 januari kl. 18.00
Grötafton i Backaryds församlingshem. Musik och allsång.

Lördagen 17 mars kl. 14.00
Årsmöte i Hallagården Hallabro.

Lördagen 7 april kl. 09.00
Arbetsdag på Vannslätten och Lindås 1:17.

Söndagen den 6 maj kl.08.00
Gökotta/Tipspromenad.
Samling på hembygdsgården Vannslätten.

Söndag 10 juni kl. 14.00
Friluftsgudstjänst på Vannslätten. Kyrkkaffe.

Torsdag 5 juli kl. 19.00
Allsång på Vannslätten, medtag kaffekorg.

Fredag 3 augusti kl. 18.00
Folkmusik i Öljehult kyrka. Kaffeservering.

Lördag 15 september kl. 09.00
Arbetsdag på Vannslätten – Lindås 1:17

Våffelsöndagar 1/7 t.o.m. 26/8 kl.14:00 – 17:00

-Studiecirkeln i allmänhistoria med Curt Johansson
börjar onsdagen den 17 jan kl.09.30 2018.

-Studiecirkel i hembygdskunskap i Backaryd-Öljehult med
Gunnar Olsson börjar måndagen den 22 jan 2018.

-Handarbetsträff med Kerstin Andersson börjar
tisdag e.m. den 23 jan 2018

-Annan studieverksamhet är på förslag. Hör av er till
styrelsen om ni har egna önskningar.