Program för år 2017

Reservation för ändringar.

 

Fredag 13 januari kl. 18.00.

Berättarafton i Församlingshemmet, Backaryd.

 

Onsdag 22 februari kl. 18.30.

Filmafton i Hallagården, Hallabro. Kaffeservering.

 

Lördag 18 mars kl. 14.00.

Årsmöte i Hallagården, Hallabro.

Musik, kaffeservering.

 

Lördag 8 april kl. 09.00.

Arbetsdag på Vannslätten - Lindås 1:17

 

Söndag 7 maj kl. 08.00.

Gökotta/Tipspromenad.

Samling vid hembygdsgården Vannslätten.

 

Söndag 11 juni kl. 14.00.

Friluftsgudstjänst på Vannslätten. Kyrkkaffe.

 

Torsdagen 6 juli kl. 19.00.

Allsång på Vannslätten. Medtag fika!

 

Fredag 4 augusti kl. 18.00.

Folkmusik i Backaryds kyrka. Kaffeservering.

 

Lördag 16 september kl. 09.00.

Arbetsdag på Vannslätten och Lindås 1:17.

 

Onsdag 20 september kl. 18.30.

Medlemsmöte med filmvisning i Tjurkhults f.d. skola.

 

Hembygdsgården Vannslätten har öppet hus med servering

söndagar fr.o.m. 2/7 - 27/8, kl.14.00-17.00

 

Handarbetsträffar på hembygdsgården varannan tisdag

kl. 14:30 med början i januari.