Hembygdsföreningens årsbok.

Årsboken 2016 kostar 70:- st.
Årsböckerna 2014, 2015 kostar 100:- st.
Årsböcker årgångarna 1995-2013 kostar 50:-

 

Samtliga böcker finns att köpa i Hembygdsgården
samt hos Gösta Hedlund.
ICA Träffpunkten i Backaryd har också böcker till försäljning.


Beställ genom e-post till Gösta Hedlund

gosta@ipost.se

Fraktkostnader tillkommer.

 

Register 1995-2014

 

 Innehållsförteckning 1995

Förord
Presentation av föreningen
Sågverken i socknen
Hyttan vid Vierydsån
Sven Oskar Jonasson Dahl
Sjunga maj i by
En gammal husgrunds historia
Humlamåla skola
Domboken berättar
Storskiftet i Gökadal år 1790
Djeknehållen
Posten i Backaryds socken
Sockenborna blev upplysta
Verksamheten 1993-1994
4
5-6
7-10
11-17
18-38
39-42
43-45
46-52
53-55
56-61
62-64
65-71
72-73
74-76


   Innehållsförteckning 1996
Förord
Missväxten 1867-1869
Jon Jonsson i Skörje
Myntförfalskaren i Bokön
Bråkstaken i kyrkan
Min emigrerade släkt
Ur Ronneby-Posten 1896
Smeder i Backaryd socken
Saxat ur Laga Skifte 1827
Hitlers spärrballong
Brännvinsförbudet 1712
Verksamheten 1995
2
3-11
12-19
25-31
32-35
36-45
46-48
49-57
57
58-59
59
60-61


   Innehållsförteckning 1997
Förord
Fägators betydelse förr
Båtsmanstorpet i Kåraryd
Kak-Ola från Abborremåla
Bersån
Bråket om Humle-Johan
Backarydsvalsen
Bott-Johans ställe i N. Tjurkhult
Årsdrev
I gränslöparnas spår
Gränsvandringen 1997
Skjutvallar i Backaryd socken
Tvåspannen
Folkliga uttryck i Backaryd socken
Ur Ronneby-Posten 1897
Avlidna och födda 1996
Verksamheten 1996
2
3-6
7-11
12-15
16
17-35
36-38
39-41
42
43-45
46-53
54-61
62
63-67
68-72
73-74
75-77


   Innehållsförteckning 1998
Förord
Sågverket i Kåraryd
Bondekväll
Hembygden i utsträckt perspektiv
Måns, 11 år, död
Dagsjoran
Kronohemmanet Bokön nr 23
Från snapphanetiden
Mejeriverksamheten i Backaryd
Stenmurar
Gränsvandring 1998
Folkliga uttryck i Backaryd socken
Ur Ronnebyposten år 1898
Avlidna och födda 1997
Verksamheten 1997
2-3
4-9
10
11-27
28-29
30
31-51
52-54
55-66
67
68-80
81-84
85-88
89-91
92-93


   Innehållsförteckning 1999

Förord
60 årsminnet
Backaryds kyrka och präster
Calmare Gästgivargård. Vårdagar
Rödsotsepidemin 1861
Bredåkra-Tingsryds Järnväg
Jordrevningsprotokollen 1671
Elin Nilsdotter Gökadal
Slagsmålet i Ulvsmåla
Gränsvandring
Öljehult blir egen församling
Höstorgel
Stölden i Backaryd kyrka 1714
Utdrag ur Ronnebyposten år 1899. Vattenvägar
Folkliga uttryck
Statistiska uppgifter
Verksamheten 1998
Information om hembygdsföreningen
2
3
4-16
17-20
21-27
28-30
31-39
40-44
45-51
52-57
58-63
64-
65-69
70-74
75-77
78-79
80-81
81-

   Innehållsförteckning 2000
Förord
Milastenen
Julotta 1934
Också ett julotteminne
Gästgivargårdar i Backaryd
Lärare i Gunnerskulla
Öljehults kyrkoarkivalier
En bygdehistoria från Öljehult
Amerikabrevet
Klockare och kyrkvärdagården
Viadukt och vägar 1938. Tonårstid
Utdrag ur Medelsta Härads dombok
Jordrevningsprotokoll 1671
Gamla gårdshandlingar Bäckasjögärde
Smederna och vagnmakarna Vallin
Torv-Gunnar
Karin Månsdotters öde
Beväringsynglingar 1872
Från Ronneby till Wexjö
Ur Ronnebyposten år 1900
Majerskan. Prosalyrik
Ortnamnen och deras betydelse
Folkliga uttryck
Verksamheten 1999
Statistiska uppgifter
Information om hembygdsföreningen
2
3
4
5
6-10
11-16
17-19
20-22
23-25
26-30
31-33
34
35-43
44-46
47-53
54-55
56-60
61-66
66-70
71-74
75
76-79
80-81
82-83
84-85
86


   Innehållsförteckning 2001
Förord
Invigning Vannslätten
Ett emigrantöde
Kriminalpat. S.J.Månsson. Skuggryttaren
J.E.Hjortsberg
Mantalens mysterium
När prästgården brann. Lördagsförmiddag
Fältspatgruvan i Bråtabron
Jordrefningsprotokoll Askaremåla-Hunnamåla
Drunkningsolycka i Långasjön
Skrivelse av Johan Linder  Lönnhöst
Referat ur domböcker
Trohetsförklaringen 1671
Bouppteckning i Bäckasjögärde
Fastighetsförsäljning, Bäckasjögärde
Ur Ronnebyposten 1901
Förgånget
Verksamhetsberättelse 2000
Statistiska uppgifter
Uppgifter om föreningen
2
3-13
14-18
19-24
25-27
28-31
32-36
37-38
39-47
48-53
54-55
56-59
60-63
64-74
75-78
79-82
83
84-85
86-87
88


   Innehållsförteckning 2002
Förord
Linbastan i Långgölsmåla
Ett barndomsminne
Renovering av kyrkan 1938
Toffelfabriken i Belganet
Blomstertid
Skolminnen
Båtsmansstuga o. kontrakt
Lantbrukets förändring
Busliv på 1600-talet
Olga och August
Jordrefningsprotokoll
Stenhuggeriet
Min skolväg på 40-talet
Ur Ronnebyposten 1902
Föreningens verksamhet
Statistiska uppgifter
Slutsida
2
3-10
11-13
14-16
17-19
20
21-27
28-34
35-36
37-40
41-60
61-68
69-74
75-80
81-84
85-87
88-90
91


   Innehållsförteckning 2003
Förord
Bredåkra-Tingsryds Jvg.
Gamla Karin
Jordrefningsprotokoll
Den gamla bron
Myntets historia
Byggnadskontrakt 1893
"Bonna Karl Nilsson"
Järnvägens bygder
Hundår vid järnvägen
Sexmännen
Ur Ronnebyposten 1903
Gökadal
Statistiska uppgifter
Föreningens verksamhet
Information
2
3-8
9-11
12-15
16-19
20-27
28-29
30-33
34-40
41-43
44-53
54-56
57-79
80-83
84-90
91-92


   Innehållsförteckning 2004
Förord
Kalaskokerskan
Den gamla Landsvägen
Vargen och människan
Gunnerskulla gård
Boden
Klåvbens kraftverk
En liten gård med gamla anor
Gamla vägen
Backaryd-Abborremåla
Ur Ronnebyposten 1904
Föreningens verksamhet
Statistiska uppgifter
Information
4
5-8
9-15
16-22
23-25
26-29
30-66
67-70

71-85
86-90
91-96
97-99
100


   Innehållsförteckning 2005
Förord
Gunnerskulla skolas jubileum
Med fantastik känsla...
Slagsmålet i Hjorthålan
Backaryds Konditori och Café
Det kom ett brev..
BIF, Belganets Idrottspark
Folklig musik och dans
Minnen
Ur Ronnebyposten 1905
Verksamhetsåret 2004
Stormen "Gudrun"
Statistiska uppgifter
Information
2
3-15
16-27
28-37
38-41
42
43-83
84-91
92-95
96-98
99-103
104
105-107
108


   Innehållsförteckning 2006
Förord
Tätorten Backaryd
Minnen från barndomen
Skogsstrykare i Backaryd
Hallabroskolan 50 år
Att "broa väg"
Släktgård i Klåvben
Logen Klippan 100 år
Tillägg Logen Klippan
Vattenkraftens användning
Branden i Ekeby
Ur Ronnebyposten 1906
Verksamhetsåret 2005
Huset som försvann
Statistiska uppgifter
Information
2
3-18
19-23
24-27
28-43
44-47
48-53
54-74
75-76
77-89
90-92
93-96
97-103
104
105-106
107


   Innehållsförteckning 2007
Förord
Fjäringsm. Gilbert Fransson
Backarydsskolan 50 år
Belganets Lanthandel
Utflykt till Värend
Torpare i skogsbygd
Karosseriverken 50 år
Långgölsmåla Kraftverk
Kooperativa, Gökadal
Ur Ronnebyposten 1907
Verksamhetsåret 2006
Information
2
3-7
8-34
35-48
49-59
60-70
71-75
76-88
89-94
95-100
101-107
108


   Innehållsförteckning 2008
Förord
Om kalas och hur det gick till
Fornfynd
Kungabesök 1954
Kungörelser i kyrkan
Foton från för och nu
Begravningskonfekt
När Blekinge blev svenskt
Hus som försvunnit
Kringlor till kaffet
Peståret 1711
Med häst som dragare
Ur Ronnebyposten 1908
Verksamhetsåret 2007
Statistiska uppgifter
Information
2
3-6
7-11
12-25
26-36
37-43
44-46
47-59
60-61
62-77
78-79
80-82
83-87
88-94
95-101
106


   Innehållsförteckning 2009
Förord
Backaryds åldringsvård
Tätorten Hallabro
Ok Sunde
Erik Johanssons Möbelfabrik
Härens frivilliga manskap
Backaryds Skytteförening
Odlingsrösen och stenmurar
Språket vi lärde
Gengasdrift på bilen
Ur Ronnebyposten 1909
Verksamhetsåret 2008
Statistiska uppgifter
Information
2
3-8
9-31
32-43
44-54
55-56
57-72
73-83
84-87
88-91
92-98
99-104
105-106
107


   Innehållsförteckning 2010
Förord
Backaryds Stärkelsefabrik
Per i Gummagölsmåla
Uppsats från Lindås skola
Vannslätten
Kyrkostriden i Backaryd
Borgamostad fornborg
Hembygden blev hans liv
Gustav Vasa
Ett tragiskt 300-årsminne
Tjurkhults folkskola
Branden i Ulfsmåla
Ur Ronnebyposten 1910
Verksamhetsåret 2009
Byggnader sedan länge borta
Statistiska uppgifter
Information
2
3-6
7-15
16
17-19
20-23
24-38
39-48
49-61
62-79
80-97
98-102
103-105
106-120
121
122-123
124


 

  Innehållsförteckning 2011
Förord
Liten krönika från Backaryd
Kvarnar i Backaryds socken
Belganet
Året i byn anno 1932
Uppsats från Lindås skola 1932
BGIF
Båtsmanstorpet i Kåraryd
Glimtar ur Backaryds historia
Ur Ronnebyposten 1911
Verksamhetsåret 2010
Statistiska uppgifter
Information

 
2
3-6
7-16
17-40
41-58
59-64
65-89
90-94
95-98
99-101
102-107
108-109
110
 

 

Innehållsförteckning 2012
Förord
Backaryds järnvägsstation
Krycke-Gösse
Torpet Lindås
Öljehults poststation
Bondetåget 1914
Arrendebönder
Kraftverk i bäcken
En julafton
Gamla foton, Belganet
Gummagölsmåla
Mått, vikt och mynt
Verksamhetsåret 2011
Ur Ronnebyposten 1912
Statistik
Information
 
2
3-9
10-14
15-30
31-33
34-41
42-54
55-59
60-62
63-70
71-72
73-74
75-83
84-85
86-87
88

 


 

Innehållsförteckning 2013
Förord
Minnesord
20 år med hembygdsför.
Befolkningen i Öljehult
Försvunna hus
Torpsyn 1784
Bemärkta platser i det gamla..
"Till evärdeligt ägande..."
Go to West Young man
Bysömmerskan i Vermanshult
De åkte i betorna
Brev från Backaryd
Verksamheten 2012
Ur Ronnebyposten 1913
Statistik
Information
 
2
3
4-8
9-12
13-18
19-27
28-56
57-59
60-70
71-72
73-77
78-79
80-89
90-92
93
94

 


 

Innehållsförteckning 2014
Förord
Syster Karin
Axel Viktor i Ö. Skörje
Demokratin i Sverige
Byggnader som försvinner
SGU Raketen, Backaryd
Brand i Backaryd
Fadersundran
Prästtionde
Gamla vykort
Verksamheten 2013
Ur Ronnebyposten 1914
Information
 
2
3
7-11
12-36
37-39
40-63
64-65
66
67-68
69-85
83-89
90-95
96

 


 

Innehållsförteckning 2015

Förord
Östra Skörjes historia
Båtsmanstorpet Ö.Skörje
Gårdsägare i Skörje
Kospannen
"De obekväma åren"
En 60 åring
Bouppteckning i Abborremåla
Postkuren i Hunnamåla
Skolan
Två par dörrar
Gästgivare i Skörje
Långgölsmåla kraftstation
Utdrag ur biskopsvisitationen
Djürke Vietor
Backaryd för 100 år sedan
Kyrktagningsseder i Sverige
Ombyggnad väg 27
Nötkreaturen som dragare
Hedersnålar till trotjänare
Ur Ronnebyposten 1915
Funderingar kring en
hembygdsförenings uppgift
Årliga aktiviteter
Verksamhetsåret 2014
Avlidna under år 2013 o. 2014
2
3-12
13
14-26
27
28-36
37-38
39-44
45-46
47-48
49-51
52-55
56-57
58-59
60
61-62
63-65
66-67
68-70
71
72-89

90-91
92
93-96
97-98

 

 

 

Innehållsförteckning 2016

Förord
Historia kring Östra Kroken.
Historien om en återfunnen ljuskrona.
Örlogsflottans besättning.
Våra vackra hembygdsdräkter.
Ordningsstadga för nöjeslivet i Backaryds socken 1929.
Födda, döpta, vigda och avlidna i socnarna under år 2015.
Öljehults siste prästman hyllades av församlingsbor
Kontraktsprosten Julius Åkerblad avliden.
Verksamhetsberättelse 2015 för Backaryds-Öljehults Socknars hembygdsförening 15/3 2015-19/3 2016
 
2
3-29

30-34
35-41
42-46

47-49
 

50-5152-5556-58