Välkommen till                                                        

                  Backaryds-Öljehults Socknars

                  Hembygdsförenings hemsida

                                    <*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*>                         

                  Lördag 16 mars kl. 14.00.

                  Årsmöte i Hallagården, Hallabro.

                  Film, musik och kaffeservering.

 

                                    <*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*>