Välkommen till                                                        

                  Backaryds-Öljehults Socknars

                  Hembygdsförenings hemsida

                                    <*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*>

                  Söndagen den 15/7 kl 1400-1700
                  Våffelsöndag med dragspelsmusik.

                  Välkommna!

                                    <*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*>