Välkommen till                                                        

                  Backaryds-Öljehults Socknars

                  Hembygdsförenings hemsida

                                    <*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*>

                  Söndag 10 juni kl. 14.00
                  Friluftsgudstjänst på Vannslätten.

                  Kyrkkaffe.

                  Välkommna!

                                    <*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*>