Välkommen till                                                        

                  Backaryds-Öljehults Socknars

                  Hembygdsförenings hemsida

                                    <*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*>

                                    Lördagen 17 mars kl. 14.00
                  Årsmöte i Hallagården Hallabro.

                                    Musikunderhållning, kaffeservering.

                                    <*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*>