Välkommen till                                                        

                  Backaryds-Öljehults Socknars

                  Hembygdsförenings hemsida

                                    <*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*>

                         Fredagen den 11 januari kl. 1800

                         Gröt och berättarafton i Backaryds församlingshem.