Välkommen till                                                        

                  Backaryds-Öljehults Socknars

                  Hembygdsförenings hemsida

                                    <*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*>                                                                                                                     

                     

                       

                        Lördag 16 september kl. 09.00.

                        Arbetsdag på Vannslätten och Lindås 1:17.

 

                        Onsdag 20 september kl. 18.30.

                        Medlemsmöte med filmvisning i Tjurkhults f.d. skola.

                   

                        <*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*>