Välkommen till                                                        

                  Backaryds-Öljehults Socknars

                  Hembygdsförenings hemsida

                                    <*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*>

                  Söndagen den 6 maj kl.08.00
                  Gökotta/Tipspromenad.
                  Samling på hembygdsgården Vannslätten.

                                    <*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*>