Välkommen till                                                        

                  Backaryds-Öljehults Socknars

                  Hembygdsförenings hemsida

                                    <*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*>                                                            

                                    Fredagen 12 januari kl. 18:00
                  Grötafton i Backaryds församlingshem. Musik och allsång.

                                    <*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*>